Zamknij

Pierwszy raz w sklepie?Zarejestruj się, aby kupować.

lock and key

Zaloguj się na konto.

Account Login
Regulamin

Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.miernik-lakieru.pl prowadzony jest przez firmę:
MPMS Electronics, TURKA 188, 20-258 Lublin, NIP: 714-182-40-43, REGON: 060262472
 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.miernik-lakieru.pl, telefonicznie oraz drogą e-mail'ową.
 2. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
      

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
 3. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 4. Wraz z towarem wydawany jest dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny.  
   

Sposoby płatności

 1. Za nabyte w Sklepie towary (cena oraz koszty dostawy) Klient może dokonać zapłaty:
 - przelewem na rachunek bankowy firmy podawany w trakcie zamówienia:
28 1020 3206 0000 8502 0054 6994,
 - gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie).
 

Zwrot towaru

 1. Każdy klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania,opakowanie powinno być w nie naruszonym stanie, wartość produktu nie może być pomniejszona w żaden sposób.
 3. Klient odsyła towar na swój koszt wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres sklepu. 
 4. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania zwróconych produktów, Sklep wysyła Kontrahentowi fakturę korygującą – oryginał i kopię. Kontrahent winien przesłać niezwłocznie podpisaną kopię faktury korygującej do Sklepu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep podpisanej kopii faktury korygującej od Kontrahenta, Sklep zwraca zapłaconą przez Kontrahenta cenę na konto wskazane przez Kontrahenta.
 5. W przypadku gdy Kontrahentem jest konsument zwrot zapłaconej przez niego ceny następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 6. Koszty transportu przesyłki do Kontrahenta nie podlegają zwrotowi
 7. Firma zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu towaru, gdy towar nosi ślady użytkowania, naruszenia opakowania i/lub który został uszkodzony. 
   

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraznie zaznaczone w opisie produktu.
 2. W przypadku niesprawności produktu wynikającej z wady fabrycznej klient powinien odesłać go na swój koszt adres siedziby firmy w stanie kompletnym, z oryginalnym opakowaniem oraz dołączonym dowodem zakupu (paragon/kopia faktury), gwarancją oraz opisem wady.
   

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.miernik-lakieru.pl, są przetwarzane przez firmę MPMS Electronics ul. Spacerowa 3, 21-100 Lubartów.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
     

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie i po www.miernik-lakieru.pl, kierowane przez firmę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
   

 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.miernik-lakieru.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.